Chế độ hưởng bảo hiểm tai nại giao thông


Chế độ hưởng bảo hiểm tai nại giao thông

Chế độ hưởng bảo hiểm tai nại giao thông

Ngày tạo: 20-02-2020

Chế độ hưởng bảo hiểm tai nạn giao thông sẽ phần nào bù đắp những tổn thất, thiệt hại về vật chất, thể chất, tinh thần của người tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn giao thông giúp người tham gia bảo hiểm giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp tai nạn. Mọi chi phí đều được Công ty bảo hiểm chi trả tùy theo các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng.

Bảo hiểm tai nạn giao thông

Phạm vi bồi thường bảo hiểm tai nạn giao thông

  • Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại về người do xe gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự là 50 triệu đồng/vụ tai nạn.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe chuyên dụng khác là 100 triệu đồng/vụ tai nạn.

>>> Chi tiết thêm về chủ đề dịch vụ thông tắc cống tại hà nội

Những trường hợp không được bảo hiểm tai nạn giao thông

  • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe hoặc của người bị thiệt hại.
  • Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm của chủ xe hay các loại xe cơ giới.
  • Lái xe không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép không hợp lệ.
  • Lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn.

Thủ tục chi trả bảo hiểm tai nạn giao thông

Thủ tục chi trả bảo hiểm được thực hiện theo các bước như sau:

1.     Hoàn thiện hồ sơ bồi thường

-Chủ xe cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thương hoặc phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để thu thập các tài liệu theo quy định.

2.     Nộp hồ sơ và giải quyết yêu cầu bồi thường

-Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, chủ xe phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định và hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe với doanh nghiệp bảo hiểm.

-Thời hạn thanh toán: 15 – 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ bồi thường.

-Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe biết lý do trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Chế độ hưởng tai nạn lao động khi bị tai nạn giao thông

Điều kiện:

1.Bị tai nạn trên chuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2.Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn lao động gây ra.

Chế độ thụ hưởng:

-Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% – 30% Hưởng trợ cấp 1 lần (Quy định tại điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015).

-Bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên Hưởng trợ cấp hằng tháng (Quy định tại điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015).

Để đảm bảo toàn diện và đáp ứng nhiều điều kiện bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm nên lựa chọn sản phẩm bảo hiểm tai nạn giao thông toàn diện. Nếu cần thông tin tư vấn, hãy liên hệ đến baohiemxanh.net.

Xem thêm : Lợi ích khi mua bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

Đăng ký tư vấn miễn phí
Để nhận khuyến mãi hấp dẫn