Hướng dẫn chọn gói


Hướng dẫn chọn gói

QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý LÀ CÓ 2 DÒNG SẢN PHẨM CHÍNH VÀ BỔ SUNG

Theo nguyên tắc trên cùng 1 hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ chỉ có 1 sản phẩm chính duy nhất và có thể có nhiều sản phẩm bổ sung khác nhau. Tuy nhiên để tránh lãng phí tài chính Khách hàng có thể chọn 1 sản phẩm chính kèm 2 sản phẩm bổ sung trên cùng 1 hợp đồng sẽ tối ưu về quyền lợi bảo hiểm và dòng tiền đầu tư.