TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÓNG BẢO HIỂM SẼ ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?


TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÓNG BẢO HIỂM SẼ ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?

TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÓNG BẢO HIỂM SẼ ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?

Ngày tạo: 13-11-2019

Các doanh nghiệp dùng nguồn tiền khách hàng đóng bảo hiểm sẽ đầu tư vào đâu để trả lại lợi nhuận cũng như chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng

GIẢI ĐÁP - Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Đầu Tư Vào Đâu

Theo nguyên lý hoạt động của doanh nghiệp Bảo Hiểm khi Khách hàng tham gia bảo hiểm thì đã góp phần đầu tư trở lại nền Kinh Tế Quốc Gia hiện tại với con số hơn 300 nghìn tỷ (theo báo cáo 2018) với các danh mục đầu tư: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác. Trong đó Trái phiếu chính phủ chiếm tỷ trọng hơn 60% đặc biệt là TPCP dài hạn 20 - 30 năm, điều đó cho thấy Doanh Nghiệp Bảo Hiểm là 1 trong những kênh DẪN VỐN trung và dài hạn cho nền Kinh Tế. Do đó việc tham gia Bảo Hiểm của mỗi Khách hàng không chỉ được quyền lợi Bảo Hiểm mà xét trên khía cạnh Vĩ Mô đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền Kinh Tế Quốc Gia.

Đăng ký tư vấn miễn phí
Để nhận khuyến mãi hấp dẫn