TẠI SAO NGƯỜI LỜI NGƯỜI LỖ TRÊN HỢP ĐỒNG BHNT


TẠI SAO NGƯỜI LỜI NGƯỜI LỖ TRÊN HỢP ĐỒNG BHNT

TẠI SAO NGƯỜI LỜI NGƯỜI LỖ TRÊN HỢP ĐỒNG BHNT

Ngày tạo: 11-11-2019

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị hoàn lại cho Khách Hàng: Sản phẩm chính - sản phẩm bổ sung - thời hạn đóng phí - phí đóng thêm.

Rất nhiều Khách Hàng tham gia BH nhưng chưa hiểu được quyền lợi , trách nhiệm trên hợp đồng và ĐẶC BIỆT là cách Phân Bổ Tiền các sản phẩm trên 1 hợp đồng. Và đó là lý do nhiều người không hiểu vì sao hợp đồng mình tham gia khi nhận tiền ra ( Giá trị hoàn lại) lỗ mà người khác lại lời.

#Thứ_1: HĐBH có 2 loại sản phẩm: CHÍNH và BỔ SUNG
Sản phẩm chính: Đầu tư, sinh lời ➡️ có giá trị hoàn lại.
Sản phẩm bổ sung: Gia tăng quyền lợi, không sinh lời ➡️ không có giá trị hoàn lại.
Trên 1 Hợp Đồng: Tiền phân bổ sản phẩm chính nhiều và sản phẩm bổ sung ít thì giá trị hoàn lại cao. Ngược lại, tiền phân bổ sản phẩm chính ít và sản phẩm bổ sung nhiều thì giá trị hoàn lại thấp.

#Thứ_2: HĐBH có thời hạn trung bình là 15 năm, nếu dừng trước 10 năm thì sẽ chịu chi phí chấm dứt HĐ trước hạn ➡️ Nhận tiền lại sẽ lỗ (Những năm đầu chi phí rủi ro khá cao cho các công ty bảo hiểm).

#Thứ_3: Phí đóng thêm: HĐBH có phí đóng thêm sẽ gia tăng giá trị hoàn lại cao hơn ( Phí này không bắt buộc)

⚠️ LƯU Ý: Mỗi Khách Hàng là 1 HĐBH khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính, do đó nắm được cách phân bổ phí ra sao cho các sản phẩm trên HĐ sẽ dễ dàng tham gia BHNT mà không vướng bận về sau.

Đăng ký tư vấn miễn phí
Để nhận khuyến mãi hấp dẫn