NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THAM GIA BHNT


NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THAM GIA BHNT

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THAM GIA BHNT

Ngày tạo: 11-11-2019

Để đảm bảo quyền lợi được hưởng cho khách hàng khi mua cho bảo hiểm nhân thọ thì cần nắm những lưu ý khi tham gia bảo hiểm y tế về thời gian, thông tin

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THAM GIA BHNT  

♦ Quyền lợi sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của cá nhân, gia đình.

♦ Bảo vệ cho người trụ cột trong đình trước sau đó mới đến người phụ thuộc như ( Bố mẹ, con cái...).

♦ Điều khoản loại trừ rõ ràng từng sản phẩm chính và bổ sung.

♦ Kinh nghiệm tham gia Bảo hiểm mỗi năm trích từ: 10% - 20% thu nhập.

♦ Kê khai thông tin đầy đủ, đúng đắn đặc biệt quan trọng về tiểu sử bệnh tật, nghề nghiệp.

 

NHỮNG LƯU Ý THÊM

Nên tham gia bảo hiểm lâu dài, ít nhất 10 năm trở lên.

♦ Rút tiền trước 10 năm sẽ chịu chi phí chấm dứt hợp đồng.

♦ Có 3 hình thức đóng phí linh hoạt hằng năm: quý - nữa năm - năm.

♦ Thời hạn xem xét lại hợp đồng là 21 ngày kể từ ngày hợp đồng phát hành.

♦ Quy trình thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm các sản phẩm tham gia.

♦ Thời gian gia hạn đóng phí 60 ngày kể ngày đến hạn đóng phí.

Đăng ký tư vấn miễn phí
Để nhận khuyến mãi hấp dẫn