6 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SP CHÍNH


6 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SP CHÍNH

6 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SP CHÍNH

Ngày tạo: 23-11-2019

Nắm rõ 6 điều khoản loại trừ đối với trường hợp Tử Vong sẽ giúp bạn tránh được những khuất mắc về sau.

1. Hành động tự tử trong vòng 02 (hai) năm.
2. Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng đối với Người được bảo hiểm.
3. Do bị thi hành án tử hình.
4. Hành vi phạm tội và cố tình phạm tội của Người được bảo hiểm.
5. Bệnh xã hội: AIDS, HIV (ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong công việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát).
6. Sử dụng ma túy và các chất gây nghiện trái pháp luật.

Đăng ký tư vấn miễn phí
Để nhận khuyến mãi hấp dẫn