Dịch Vụ Khách Hàng


Dịch vụ

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THAM GIA BHNT

Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ phát huy đúng với giá trị Nhân Văn vốn có nếu chúng ta tham gia Bảo Hiểm 1 cách đúng đắn. Do đó những lưu ý sau sẽ giúp ích cho bạn trong việc tham gia BHNT 1 cách Tối Ưu nhất có thể.
Ngày đăng: 11-11-2019
Đọc tiếp

TẠI SAO NGƯỜI LỜI NGƯỜI LỖ TRÊN HỢP ĐỒNG BHNT

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị hoàn lại cho Khách Hàng: Sản phẩm chính - sản phẩm bổ sung - thời hạn đóng phí - phí đóng thêm.
Ngày đăng: 11-11-2019
Đọc tiếp

QUY TRÌNH THAM GIA BHNT

Quy trình tham gia BHNT có 4 bước căn bản, phải đảm bảo rằng Bạn được trãi qua 4 bước này mới có trong tay Hợp Đồng BHNT nhé.
Ngày đăng: 11-11-2019
Đọc tiếp

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC SỰ KIỆN BẢO HIỂM

Nắm được quy trình thủ tục giải quyết các sự kiện bảo hiểm sẽ giúp bạn hiểu được tại sao có khách hàng được xử lý hồ sơ nhanh có khách hàng lại xử lý hồ sơ chậm.
Ngày đăng: 31-10-2019
Đọc tiếp