Dịch Vụ Khách Hàng


Dịch vụ

9 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SP TAI NẠN

Công ty sẽ không giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm của Điều khoản bảo hiểm bổ sung này nếu Sự kiện đưa đến yêu cầu đòi giải quyết quyền lợi bảo hiểm xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, sau đây gây ra:
Ngày đăng: 02-12-2019
Đọc tiếp

17 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SP CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Nắm rõ 17 điều khoản loại trừ đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn tránh được những khuất mắc về sau cũng như dễ dàng trong việc sử dụng thẻ bảo lãnh viện phí cao cấp.
Ngày đăng: 23-11-2019
Đọc tiếp

6 ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ SP CHÍNH

Nắm rõ 6 điều khoản loại trừ đối với trường hợp Tử Vong sẽ giúp bạn tránh được những khuất mắc về sau.
Ngày đăng: 23-11-2019
Đọc tiếp

TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÓNG BẢO HIỂM SẼ ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?

Các doanh nghiệp Bảo hiểm sẽ sử dụng nguồn tiền khách hàng đóng vào mang đầu tư vào đâu để trả lại lợi nhuận cũng như chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng?
Ngày đăng: 13-11-2019
Đọc tiếp

MẸO THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ TỐI ƯU

Không phải Khách hàng nào cũng hài lòng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ vì 1 vài lý do khác nhau do đó để giúp Bạn tham gia BHNT 1 cách tối ưu nhất hãy xem qua những lưu ý dưới đây.
Ngày đăng: 13-11-2019
Đọc tiếp

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THAM GIA BHNT

Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ phát huy đúng với giá trị Nhân Văn vốn có nếu chúng ta tham gia Bảo Hiểm 1 cách đúng đắn. Do đó những lưu ý sau sẽ giúp ích cho bạn trong việc tham gia BHNT 1 cách Tối Ưu nhất có thể.
Ngày đăng: 11-11-2019
Đọc tiếp