BẢO HIỂM TỪ BỎ THU PHÍ


BẢO HIỂM TỪ BỎ THU PHÍ

BẢO HIỂM TỪ BỎ THU PHÍ

Ngày tạo: 25/02/2020

Là người luôn quan tâm và có trách nhiệm với bản thân và gia đình, bạn mong muốn hoạch định cho những người thân yêu của mình kế hoạch tài chính toàn diện. Tuy nhiên, những kế hoạch tài chính đó có được như mong đợi khi mà rủi ro luôn là điều không thể lường trước được?

THÔNG TIN SẢN PHẨM

QUYỀN LỢI

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm Từ Bỏ Thu Phí không may gặp rủi ro Tử vong hay bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hợp đồng chính của Người được bảo hiểm và các sản phẩm bổ sung (nếu có) vẫn tiếp tục có hiệu lực mà không cần phải đóng phí cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng của Bảo hiểm Từ Bỏ Thu Phí.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ tuổi tham gia: 18 - 60 tuổi.

Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm: 65 tuổi.

Thời hạn hợp đồng từ 5 - 47 năm.

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP THAM GIA

Là Vợ mua hợp đồng chính cho chồng hoặc ngược lại.

Bố Mẹ mua hợp đồng chính cho con.

LƯU Ý

BH Từ bỏ thu phí tham gia cùng với các sản phẩm chính sau:

An Phúc Hưng Thịnh;

An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện;

An Thịnh Đầu Tư.