BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ


BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ

BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ

Ngày tạo: 25/02/2020

Ung thư sẽ không còn đáng lo nếu bạn chuẩn bị sẵn một kế hoạch tài chính hiệu quả. Với tỉ lệ mắc ung thư ngày càng gia tăng, ung thư đang là nỗi lo của mỗi chúng ta.

QUYỀN LỢI

 1. Kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả:

Chấp nhận kết quả chẩn đoán ung thư trên toàn cầu với các quyền lợi:

Bảo vệ toàn diện:

 • Bệnh ung thư thể nhẹ

 • Bệnh ung thư nghiệm trọng

 • Bệnh ung thư đặc biệt

Hỗ trợ tài chính:

 • Trợ cấp chi phí nằm viện điều trị ung thư trên phạm vi toàn cầu

 • Gia tăng quyền lợi bảo vệ để trang trải chi phí điều trị

 • Khoản tài chính cộng thêm hỗ trợ hồi phục sức khỏe

 1. Chương trình bảo hiểm vượt trội:

Chủ động bảo vệ sức khỏe với sản phẩm Bảo Hiểm Hỗ Trợ Điều Trị Bệnh Ung Thư cùng nhiều quyền lợi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thự tế:

  

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Bệnh ung thư thể nhẹ

 

50% STBH

 • Bệnh ung thư nghiệm trọng

 

100%STBH

 • Bệnh ung thư đặc biệt

 

Thêm 50% STBH

 • Trợ cấp nằm viện

 

Thêm 0,2% STBH/ ngày nằm viện, tối đa lên tới 360 ngày

 • Hỗ trợ chi phí điều trị

 

Thêm 20% Quyền lợi Bệnh ung thư thể nhẹ và nghiêm trọng đã chi trả

 • Hỗ trợ hồi phục sức khỏe

 

Thêm 20% STBH

TỔNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM LÊN TỚI HƠN 300% STBH

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

Tuổi tham gia: 0 đến 65 tuổi

Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: từ 5 đến 25 năm

Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn bảo hiểm