AN THỊNH ĐẦU TƯ


AN THỊNH ĐẦU TƯ

AN THỊNH ĐẦU TƯ

Ngày tạo: 01/11/2019

An Thịnh đầu tư là giải pháp tài chính ưu việt giữa đầu tư sinh lời và bảo hiểm cao giúp bạn tăng trưởng tài sản đáp ứng nhu cầu thay đổi trong cuộc sống
Đây là dòng sản phẩm phù hợp với Bạn nếu: Muốn ĐẦU TƯ SINH LỜI và BẢO VỆ TRỌN ĐỜI.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ Tuổi

0 - 65

Sức khỏe

Bình thường ( trừ bệnh nặng *)

Thời gian đóng tiền

Trung bình 15 năm

Thời hạn Bảo Hiểm tối đa

99 Tuổi

QUYỀN LỢI

Đáo hạn

Nhận 100% Giá trị Qũy hợp đồng

Qua đời or Thương tật vĩnh viễn

100% Mệnh giá bảo hiểm + Gía trị Quỹ hợp đồng.

Qua đời mở rộng (nhận thêm)

Tai nạn: 20% Mệnh giá Bảo Hiểm

Tiếp cận cơ hội đầu tư lớn với số tiền nhỏ

Được lựa chọn Quỹ đầu tư

Thưởng duy trì hợp đồng

3 năm 1 lần

Chu toàn hậu sự

Được ứng trước tối đa 30 triệu

Tra cứu giá tiền bảo hiểm

Độ tuổi của bạn
Giới tính
Mệnh Giá Bảo Hiểm