AN TÂM HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN


AN TÂM HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

AN TÂM HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

Ngày tạo: 01/11/2019

An Tâm Hưng Thịnh toàn diện mang đến giá trị BẢO HIỂM CAO và tiệt kiệm TÀI CHÍNH AN TOÀN cho bạn và gia đình với tính năng chủ động, linh hoạt.
Đây là dòng sản phẩm phù hợp với Bạn nếu: Muốn BẢO VỆ QUYỀN LỢI CAO và TÍCH LŨY TIỀN AN TOÀN.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ Tuổi

0 - 60

Sức khỏe

Bình thường ( trừ bệnh nặng *)

Thời gian đóng tiền

Trung bình 15 năm

QUYỀN LỢI

Đáo hạn

Nhận 100% Giá trị tài khoản hợp đồng

Qua đời or Thương tật vĩnh viễn

100% Mệnh giá bảo hiểm (+ Gía trị tài khoản HĐ)

Qua đời mở rộng (nhận thêm)

Tai nạn: 20% Mệnh giá BH

Tai nạn đặc biệt: 50% Mệnh giá BH

Bệnh ung thư: 20% Mệnh giá BH

Thưởng duy trì hợp đồng

3 năm 1 lần

Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng mệnh giá BH

trong trường hợp: Sinh con; kết hôn hay con học chuyển cấp

Chu toàn hậu sự

Được ứng trước tối đa 30 triệu

Tra cứu giá tiền bảo hiểm

Độ tuổi của bạn
Giới tính
Mệnh Giá Bảo Hiểm